Fredrik Röjd kvar som platschef i Svågadalen

Efter moget övervägande har Hudiksvalls kommun valt att låta Fredrik Röjd vara kvar som platschef i Svågadalen. Det är resultatet av den interna utredning och de diskussioner som har pågått sedan det uppdagades att Röjd drev ett anonymt Facebook-konto där han skrev saker som av många uppfattades som personliga påhopp.

-Även om det Fredrik Röjd uttryckt på nätet inte är olagligt eller har skett på arbetstid, är det klart olämpligt och riskerar att rubba förtroendet för både honom som chef och för kommunen som helhet säger kommunchef Bengt Friberg.

Frågan om Fredrik Röjd kan fortsätta som platschef i Svågadalen har diskuterats mellan Svågadalsnämnden, den politiska kommunledningen och kommunchefen under en tid.

-Det gäller att väga det som hänt mot det positiva arbete han under flera år utfört i Svågadalen, säger Ann-Marie Rosvall ordförande i Svågadalsnämnden. Från nämndens sida är vi dock helt klara över att något liknande inte får hända igen.

-Den slutsats vi tillsammans landat i är att låta Fredrik Röjd trots allt få en chans till och fortsätta som platschef i Svågadalen. För att tydliggöra hur allvarligt vi som arbetsgivare ser på det har vi gett honom en arbetsrättslig varning med det mycket tydliga beskedet att händer det en gång till kommer han omgående att få avsluta sin tjänst, säger Bengt Friberg.