Alla barn har rätt till ett bra lov!

Publicerad den 26 januari 2018

Under 2018 kommer Hudiksvalls kommun att få statliga medel för att utveckla och genomföra lovaktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling.

Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Kultur och Fritidsförvaltningen bjuder därför in till Föreningsträff för att inspirera och informera. Kom och utbyt erfarenheter med andra föreningar, lyssna till Afaf Radhison, och få information om vilka bidrag till lov- och integrationsaktiviteter som finns att söka under 2018.

Tid och plats

14 februari kl.18-20.30, Rådhussalen Kulturhuset Glada Hudik Storgatan 37 i Hudiksvall.

Innehåll

Inspiration

Afaf Radhison berättar om sin resa från Irak till Sverige och Söderhamn. En resa från mentala och fysiska ruiner, cementerade värderingar och traditioner, från förtryck och ofrihet till en framtid i frihet I dag arbetar Afaf med integration på SISU Idrottsutbildarna och Gävleborgs Idrottsförbund. Hon informerar om de idrottsvärderingar som finns här och presenterar flyktingarna för föreningslivet.

Lov-, sommarlovs- och integrationsaktiviteter

Information om vilka medel som finns att söka för aktiviteter under 2018.

Goda exempel

Föreningar berättar om sina erfarenheter av sommarlovsaktiviteter.

Sammanfattning och avslutning

Vad händer nu?

Anmälan

Vi vill ha er anmälan senast 6 februari till

Eftersom vi bjuder på fika vill vi veta hur många som kommer från er förening samt eventuella allergier.

Varmt välkommen!
Anna Lindqvist, kultur- och fritidschef

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050