I dag presenterades bokslutet för media

Positivt bokslut men stora utmaningar väntar

Kommunens bokslut för 2017 är nu klart. Även om resultatet på sista raden visar på ett överskott med 72,3 miljoner kronor går kommunens verksamheter med stort underskott.

Det är främst social-och omsorgsnämnden som gör ett stort budgetöverskridande med 49,6 miljoner kronor. Även lärandenämnden överskrider budget med 8,2 miljoner kronor. Totalt sett går kommunens verksamheter back med 50,7 miljoner kronor.

- Att vi trots det gör ett positivt resultat beror på att kommunens finanser har gått bra under året och att vi har bland annat bland annat har sålt mark i samband med utveckling av hamnområdet, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S). Överskottet från realisationsvinster, utdelningar och försäljningar på 78,8 miljoner kronor är dock av engångskaraktär och är inget man kan räkna med i fortsättningen.

Ekonomisk balans för att klara framtidens utmaningar

Hudiksvalls kommun har i grunden en sund och välskött ekonomi, menar Mikael Löthstam. Men ska vi klara framtidens utmaningar måste verksamheterna vara i ekonomisk balans. Det pågår bland annat ett arbete inom social- och omsorgsnämnden med stöd av kommunstyrelsen för att komma tillrätta med det stora underskottet. När det gäller lärandenämnden förklaras en stor del av underskottet med etableringen av en ny friskola, eftersom nämnden inte hunnit anpassa kostnaderna efter de nya förutsättningarna.

En utmaning som Hudiksvalls kommun delar med de flesta av Sveriges kommuner är att andelen äldre ökar vilket på sikt innebär större behov av äldreomsorg. Även inom förskola och skola växer behoven vilket bland annat gör att kommunen måste investera i lokaler.

- Det är mycket som går åt rätt håll i kommunen, både i staden och i tätorterna, säger Mikael Löthstam. Arbetslösheten sjunker och det byggs för fullt. Väldigt många av de företag som jag besöker vittnar om att de ökar produktionen och behöver nyanställa. Det finns också en stor drivkraft och gott om engagemang på landsbygden.