hint i mobilen

Kommunen byter växelsystem

Den 21 mars byter Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun växelsystem.

Under införandet och några dagar därefter kan det vara längre handläggningstider när man ringer till kommunen och kommunens växel. Vi ber om förståelse från våra invånare.

Växellösningen är upphandlat gemensamt i Hälsingland vilket ger kommunerna ett betydligt bättre och mer prisvärt avtal. Det ger även bättre möjlighet för samarbeten mellan kommungränserna, som att hjälpa varandra vid krissituationer.

21 mars är det Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners tur att kliva in i den nya växellösningen, Söderhamn var först ut i slutet på februari.

Den nya telefonin är en molntjänst vilket innebär en betydligt mer säker och stabil lösning jämfört med i dag. Funktioner och tjänster ska leva upp till de kommande årens kommunikationsbehov där IT och telefoni möter varandra. Invånarna kommer att märka att det blir enklare att komma i kontakt med kommunen genom möjlighet till bland annat köbesked, menyval och svarsgrupper.