Framtidsdag men inriktning på regional utveckling

Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Gävleborg har påbörjats. Tillsammans skapar vi en vision för Gävleborg: ”Här vill jag leva 2030”.

Idag träffade kommuner och näringslivsbolag Region Gävleborg för att inspireras och prata framtidsfrågor. Hur vi med gemensamma krafter kan stärka liv och arbetsliv.

- Det har varit en spännande dag med framtidsfrågor. Vi har en väldig potential, men det gäller att jobba i hop och inte jobba i konkurrens med varandra, säger Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvall.