• Start
  • » Nyheter
  • » 2018 års Hållbarhetspris tilldelas RödaKorset Hudiksvall med sina fyra kretsar.

2018 års Hållbarhetspris tilldelas RödaKorset Hudiksvall med sina fyra kretsar.

Publicerad den 8 juni 2018

Motiveringen lyder:

Genom god lokal förankring skapar RödaKorset i Hudiksvall möten mellan människor som bidrar till att skapa mening, ökat lärande och bygger grund för alla människors lika värde. Alla dessa delar är grundstenar i ett socialt hållbart samhälle.

Alla behöver stöd av en medmänniska vid olika skeden av livet. Allra viktigast är det i de stunder då livet är svårt. Vi är extra sårbara vid tillfällen av sjukdom, när vi är äldre, vi är nyinflyttade eller känner att vi har svårt att klara de krav som ställs i skola eller i arbetsliv. Det är i de stunderna RödaKorset i Hudiksvall finns tillhands.

De aktiva inom RödaKorset bidrar till ökad folkhälsa genom att ni i era lokala kretsar arbetar för att minska ensamhet och utanförskap i Hudiksvalls kommun. Ert arbete bidrar även till att stödja människor i utsatta situationer i andra länder.

Ni är även ett gott exempel på arbete för ökat återbruk, där saker som någon inte vill ha kan få ett fortsatt liv i någon annans hem. Genom god ordning och tilltalande skyltning ökar ni chansen för att återbruk blir ett attraktivt alternativ till att handla nyproducerat.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050