Import

Granskade skolor visar hög kvalitet

Iggesunds skola, Västra skolans grundsärskola och Östra skolans grundsärskola har alla blivit kvalitetscertifierade enligt Qualis efter en extern granskning. Skolorna började sitt arbete med Qualis 2016 och 2 år senare resulterade den första granskningen i att skolorna blev certifierade.

Iggesunds skola med fritidshem

Enligt granskningsrapporten är Iggesunds skola inne i en positiv utveckling. Granskarna lyfter bland annat de engagerade och kompetenta medarbetarna och en verksamhet som är anpassad efter elevernas behov och förutsättningar.

– Vi är en stor enhet och det är ett gediget arbete som krävs för att skapa samsyn. Jag är otroligt stolt över att vi blev certifierade efter så kort tid och på första granskningen. Certifieringen är ett kvitto på medarbetarnas, elevernas och vårdnadshavarnas arbete, säger Malin Eriksson, rektor på Iggesunds skola.

Västra skolans grundsärskola

Västra skolans grundsärskolas rapport pekar på en skola med välutbildade och erfarna medarbetare. Elevernas kunskapsutveckling och trygghet är en viktig fråga och något som alla medarbetare jobbar hårt för.

– Att vi lyckats så bra i Qualis granskning beror på ett digert arbete i hela personalgruppen. Vi har analyserat metoder och arbetssätt, varit självkritiska och tagit del av varandras kompetens genom kollegialt lärande. Jag är både glad och stolt över vårt systematiska kvalitetsarbete. säger Ulla Bohjort, rektor på Västra skolans grundsärskola.

Östra skolans grundsärskola

Granskarna bedömer att Östra skolans grundsärskola på mycket kort tid har utvecklat sitt kvalitetsarbete. Rapporten lyfter bland annat den uppfattning som finns bland medarbetarna att eleverna är i fokus och att de är en bidragande orsak till pedagogernas utveckling.

– Vi är mycket glada och stolta över det fina resultatet i granskningen. Nu ska vi jobba vidare och utveckla verksamheten. Vi kommer att arbeta för att sprida framgången till hela skolan inför Östra skolans grundskolas granskning, säger Ingela Käck Brolund, rektor och Helena Westin, biträdande rektor på Östra skolans grundsärskola.

Om Qualis

Qualis är ett kvalitetssäkringssystem som ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Certifieringen fungerar som ett stöd i det löpande arbetet med att systematiskt förbättra kvaliteten på skolan. Qualis ger dels en samlad bild av de styrkor som finns inom skolan men också en bild av de förbättringsområden som skolan kan arbeta vidare med.

– Att bygga god kvalitet i skolan är en rolig men också svår och ibland krokig process. Tanken är att fler av Hudiksvalls skolor ska Qualiscertifieras framöver och fler granskningar är planerade, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grund- och grundsärskolan.