• Start
  • » Nyheter
  • » Mer begripligt och lättare att följa upp med nytt ersättningssystem för hemtjänsten

Mer begripligt och lättare att följa upp med nytt ersättningssystem för hemtjänsten

Publicerad den 18 juni 2018

- Det har helt enkelt varit för krångligt. Inte ens vi som jobbar med frågorna har förstått konstruktionen fullt ut.

Det säger Maria Lärka, enhetschef för Stöd och utveckling inom Social- och omsorgsförvaltningen. Tillsammans med representanter för bland annat ekonomienheten ingår hon i en arbetsgrupp som ska ta fram ett nytt ersättningssystem för utförare inom hemtjänsten.

I arbetsgruppens förarbete ingår bland annat att undersöka andra kommuners lösningar och ha dialog med olika utförare. När gruppen tittat på vad som är mindre bra i nuvarande system har man bland annat kommit fram till att systemet inte hänger ihop och är svårt att följa upp.

- Genom ett ersättningssystem som är enkelt och begripligt kan vi använda de skattepengar vi har till förfogande på bästa sätt, säger Maria Lärka. Det gör det också möjligt att ge samma förutsättningar för de som utför hemtjänsten i Hudik – oavsett om det är i kommunens egen regi eller privata utförare.

Planen är att förslag till ett nytt ersättningssystem ska kunna presenteras för politiken i oktober.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050