Stärkta bibliotek ökar tillgänglighet och service i hela kommunen

Hudiksvalls bibliotek får 900 000 kronor, mest av länets kommuner, från Statens kulturråd. Det är en del i den 3-åriga satsningen ”Stärkta bibliotek”.

- Vi vill utveckla och stärka biblioteksverksamheten i Hudiksvalls kommun och det här ger oss möjlighet att göra det på ett sätt som inte hade varit möjligt med ordinarie budget, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Nina Burchard.

Att vidareutveckla bokbussen och biblioteksfilialerna för att kunna vara nära medborgarna är viktigt inte minst eftersom sextio procent av kommunens befolkning bor utanför centralorten. Ett steg i den riktningen har biblioteket i Dellenbygden redan tagit, genom att fungera som ett servicecenter där personalen bland annat hjälper till att lotsa rätt i kommunens verksamhet och söka information.

Ny biblioteks-och demokratibuss

I dagarna blev det klart med köp av en biblioteks- och demokratibuss. En som ser fram emot leverans är kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam som redan under förra mandatperioden drev frågan.

-Genom biblioteks- och demokratibussen kan vi erbjuda kommunal service runt om i kommunen vilket är en viktig del i landsbygdsutvecklingen samtidigt som vi ger fler möjlighet att bli delaktiga i de demokratiska processerna, säger Mikael Löthstam. Tjänstemän och förtroendevalda kan följa med bussen ut och träffa invånarna, ha dialog om aktuella frågor, förklara och ta emot synpunkter.

När bussen är på plats är det tänkt att invånarna ska bjudas in till en mobil invigningsfest som också blir medborgardialog - vad vill och behöver medborgarna?

- Det är viktig att anpassa mötesplatser och förhållningssätt så att alla grupper av medborgare kan delta, säger bibliotekschef Johan Anderung. På så sätt kan vi bidra till medborgarinflytande och demokratiutveckling.

Kvalitetsfilm via biblioteken

Hudiksvalls bibliotek har också tillsammans med övriga bibliotek i länet fått 550 000 kronor från Statens kulturråd för att kunna erbjuda länets invånare tillgång till en streamad filmtjänst via www.helgebiblioteken.se Länk till annan webbplats..

- På det här sättet får alla, oavsett inkomst eller bakgrund, en möjlighet att se bra film i större utsträckning än vad till exempel många av de lokala filmföreningarna kan erbjuda idag, säger bibliotekschef Johan Anderung. Det ger också en möjlighet att även visa film på det lokala biblioteket.

Tanken är att koppla ihop biografer och lokala filmföreningar med biblioteken. Johan Anderung poängterar att streamingtjänsten inte ska ses som en konkurrent utan som en möjlighet till samarbete så att fler får tillgång till mer och bättre film såväl hemma som på bio.