Planerad naturvårdsbränning kan orsaka brandlukt

En planerad naturvårdsbränning kommer att genomföras inom Hagåsens Natura2000-område med start idag onsdag kl 14.00. Länsstyrelsen ansvarar för naturvårdsbränningen och staten är markägare.

- Det aktuella området ligger i Nordanstigs och Ljusdals kommuner men eftersom man sannolikt kan känna brandröken även i Hudiksvalls kommun vill vi informera allmänheten, säger räddningschef Mats Åberg.