Mycket hög brandrisk de närmaste dagarna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har gått ut med ett myndighetsmeddelande gällande brandrisken i landet. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Det-fortsatta-extrema-vaderlaget-kan-ge-allvarliga-konsekvenser/ Länk till annan webbplats.

-För vår del är det också mycket torrt och som det ser ut nu enligt de data vi får från SMHI gällande brandrisk kommer det vara väldigt höga värden hos oss åtminstone söndag, måndag, tisdag, säger räddningschef Mats Åberg.

Det är alltså läge att ta det riktigt försiktigt med all typ av eldning de närmaste dagarna!

Läs mer!