Matavfallet blir biogas och matgödsel

I morse körde vi den första långtradaren med matavfall till Uppsala. Det blir två produkter; fordonsgas och biogödsel. Bussar och bilar i Uppsala kör på gasen. Bönder sprider gödseln på åkrar. Det är viktigt att det inte kommer med några plastpåsar eller andra sopor i lasset. Bönderna vill inte ha plast i gödseln. Vi följer upp kvalitén på sorteringen genom kontroller.

Nu i juli 2018 får vi in mer än 30 ton matavfall i veckan. Nu är så många hushåll i gång och sorterar matavfall att vi fyller en hel långtradare i veckan. Det är dags att köra matavfallet till Uppsala Vatten och Avfall.

Hittills har vi gjort kompostjord av matavfallet. Den används i planteringar av Parkförvaltningen, Trädgården i Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls Bostäder.

Självklart är det bästa att inte kasta bort mat. Men mat som är avfall ska nyttjas på ett effektivt och miljövänligt sätt. I upphandlingen av behandling av matavfallet hade vi som krav att matavfallet ska komma till största möjliga miljönytta. Det betyder att gasen ska användas av fordon och att biogödseln ska spridas på produktiv mark.

Satsningen att tillsammans med fler kommuner bygga en biogasanläggning i Sundsvall blåstes av under vintern 2017-2018. Att bygga en biogasanläggning tar många år och därför var vår plan redan sedan tidigare att upphandla behandling av matavfallet för de närmaste åren.

Tack för att du sorterar!

www.hudiksvall.se/matavfall Länk till annan webbplats.