• Start
  • » Nyheter
  • » Foderförmedling med anledning av torkan
grön åker

Foderförmedling med anledning av torkan

Publicerad den 11 juli 2018

Den mycket torra och varma försommaren har inneburit att tillväxten av bland annat gräs som behövs som både sommarbete och vinterfoder blivit betydligt sämre än normalt. Läget är mycket besvärligt för många lantbrukare med torra beteshagar och vallskördar som inte kommer räcka för att täcka vinterbehovet.

Kan kommunens mark användas?

Kommunen äger mark men all brukbar jordbruksmark som skulle kunna upplåtas till bete och höskörd är redan utarrenderad.

Vill du hjälpa till eller har du behov av foder till dina djur?

I Gävleborg förmedlar länsstyrelsen kontakter mellan markägare som har outnyttjade marker och djurhållare med behov av marker att skörda för foder till sina djur.

Mer information

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050