Majbrasa

Information om generellt eldningsförbud i Gävleborgs län

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Gävleborgs län i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att generellt eldningsförbud råder utomhus i Gävleborgs län från och med torsdag 12 juli 2018 kl. 10.00. Eldningsförbudet gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 augusti 2018.

Eldningsförbudet avser all eldning utomhus och omfattar uppgörande av eld och grillning på mark. Eldningsförbudet omfattar även eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser.

Eldningsförbudet omfattar inte grillning på egen tomt.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

In English

A fire ban is in effect for all of Gävleborg county since July 12th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard. Due to recent dry weather conditions, the risk of forest fires is currently very high. A fire ban has therefore been deemed necessary for all of Gävleborg county. Contact your municipal fire services ("kommunens räddningstjänst") for detailed information about fire risks and fire bans.