Vad tycker du om Hudiksvall som cykelkommun?

Vi vill gärna ta del av din erfarenheter av Hudiksvalls kommun som cykelkommun. Bidra genom att fylla i enkäten.

Hur många har svarat på enkäten?

Kommunens viljeinriktning gällande cykling

Läs mer om kommunens viljeinriktning gällande cykling i den cykelpolicy som antogs 2016.

Tack för att du delger oss dina erfarenheter av cykling i Hudiksvall.