• Start
  • » Nyheter
  • » Vad tycker du om Hudiksvall som cykelkommun?

Vad tycker du om Hudiksvall som cykelkommun?

Publicerad den 7 augusti 2018

Vi vill gärna ta del av din erfarenheter av Hudiksvalls kommun som cykelkommun. Bidra genom att fylla i enkäten.

Hur många har svarat på enkäten?

Kommunens viljeinriktning gällande cykling

Läs mer om kommunens viljeinriktning gällande cykling i den cykelpolicy som antogs 2016.

Tack för att du delger oss dina erfarenheter av cykling i Hudiksvall.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050