Förbjudet att vistas inom det brandskadade skogsområdet

Länsstyrelsen har fattat beslut om att det är förbjudet för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Ljusdals kommun.

Förbudet gäller tills vidare och har tagits för allmänhetens säkerhet. Det är fortfarande lika farligt som under branden att vistas i brandområdet.

Läs mer om förbudet på Länsstyrelsens i Gävleborgs webbplats

Läs mer om skogsbränderna i Ljusdal