Ett stort tack!

- Vi från kommunens sida vill framföra ett stort tack till alla som har ställt upp i samband med händelser kring sommarens höga temperaturer, säger Bengt Friberg kommunchef. Vi har sett ett otroligt öppenhjärtligt deltagande från så många personer, stort stort tack!