Hudiksvalls tågstation

Bli testresenär på buss eller tåg

Pendlar du med bil minst tre dagar i veckan?Då har du chans att få prova att resa helt gratis med X-trafiks bussar och X-tåg i hela länet i 30 dagar, från den 1 oktober t.o.m. 30 oktober 2018

Ansök via x-trafiks webbplats.

I Hudiksvall är transporter den största utsläppskällan av klimatgaser. Alla olika aktörer har ett stort arbete att göra för att minska dessa. Att bli testresenär är ett sätt att bidra till utsläppsminskningen genom att förändra sina resvanor.

Kommunens energi och klimatstrategi anger bland annat att kommunen som organisation ska vara fossilfri till 2025. Det handlar då att ställa om till resande med cykel, kollektivtrafik samt mer samordnade transporter och övergång till fossilfria drivmedel.