Import

Statsbidrag för en likvärdig skola

Publicerad den 27 augusti 2018

Hudiksvalls kommun får 11,5 miljoner kronor i statsbidrag under nästa år för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola.

Statsbidraget ska gå till:

  • Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.
  • Stöd till organisationen för mottagande av och utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever.
  • Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.

Pengarna får bland annat användas till handledare, pedagogisk personal eller personal som arbetar med organisation- och verksamhetsutveckling, läromedel och fortbildning. Bidraget kan också användas till hälsofrämjande arbete inom elevhälsan.

- Vilka konkreta insatser vi kommer att göra under nästa år är inte klart än, det bygger på den analys vi gör av förutsättningar och behov i våra kommunala skolor, säger Gerd Olsson, ordförande i lärandenämnden.

Statsbidragets storlek beräknas utifrån bland annat socioekonomiska faktorer, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och andel nyanlända.

Eftersom bidraget ska gå till att utöka insatser eller till nya insatser får pengarna inte användas för att ersätta kostnader för insatser som kommunen redan genomför.

- För mig är en likvärdig skola en grundförutsättning, säger Gerd Olsson. Det är ett välkommet tillskott så att våra kommunala skolor kan komma ännu längre i de här frågorna.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050