PFA – vad är det?

PFA står för pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt. Du kan göra skillnad för en person med en intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter genom hur du bemöter denne. Ett bra sätt att göra det på är genom pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA), som innebär att man utgår från varje persons intressen, färdigheter och specifika svårigheter.

I Hudiksvalls kommun har vi jobbat med PFA sedan 2016 och vi har vi ett team som arbetar med att utbilda personal i pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA). Teamet utbildar personal inom delar av området funktionsnedsättning och även daglig verksamhet. Vi har i dagsläget haft 5 utbildningar och utbildat cirka 150 personer. Effekten har blivit självständigare brukare och att samarbetet mellan verksamheter har stärkts. Man ser också att man har fått ett tydligare arbetssätt.

Ett förhållningssätt är att det inte är personen som ska ändra sig, det är vi som möter personen som ska anpassa vårt förhållningssätt, och vår uppgift är inte att förstå personen utan att vara ett verktyg så att personen kan förstå. Där kan du som personal och medmänniska göra skillnad för individer.

Hör Catarina Vesterman och Anneli Koskinen från vårt PFA-team i Hudiksvall berätta mer om Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) och hur vi arbetar med det i Hudiksvalls kommun.