samtal på uteolats

Handlingsplan för att förbättra chefernas förutsättningar inom äldreomsorgen

Fackförbundet Vision har skickat en begäran om arbetsmiljöåtgärd till Hudiksvalls kommun gällande enhetschefer inom äldreomsorgen. De brister som Vision uppmärksammar är otydliga arbetsuppgifter, för hög arbetsbelastning, otydligt chefsstöd samt bristande dialog och stöd från ledningen.

- Våra enhetschefer gör ett fantastiskt jobb, säger förvaltningschef Renee Holmberg. Men de har en väldigt utsatt roll. De ska hantera enormt många olika typer av ärenden varje dag samtidigt som äldreomsorgen är i en snabb utvecklingsfas. Därför har vi under flera år jobbat med att göra deras förutsättningar så bra som möjligt, även om vi inte är i mål.

För att förbättra chefernas förutsättningar har förvaltningen tagit fram en handlingsplan som bland annat innehåller olika forum för träffar med ledningen, hjälp kring ekonomi, dokumentation och schemaläggning samt kollegialt och individuellt stöd. Information och stödfunktioner är andra prioriterade områden.

- Äldreomsorgen påverkas också av det tuffa ekonomiska läget som gjort att enhetschefernas handlingsutrymme krympt, säger Renee Holmberg. Här behöver vi se över ansvar och mandat så att enhetscheferna känner att de har förutsättningar och tydligt uppdrag.