Vi lyfter natur- och kulturvärden med hjälp av Läroverkets elever

Hudiksvalls kommun, där Läroverket årskurs 7-9 har en framträdande roll, bedriver tillsammans med Hälsinglands museum, Visit Glada Hudik, Föreningen för främjande av fågellivet i Lillfjärden och Hudiksvallsregionens fågelklubb projektet Lillfjärden som natur- och kulturområde utifrån ett ungdomsperspektiv under 2016 till 2018.

Syftet är att utveckla miljön runt Lillfjärden genom att lyfta natur- och kulturvärdena med hjälp av Läroverkets elever och på så sätt öka områdets attraktionskraft och förbättra miljön.

Idag invigdes skyltarna vid Lillfjärden där du på promenadstråket kan läsa om Lillfjärdens djur- och naturliv.