Havsläge Hudik - vad händer?

Vi håller på att rita färdigt hur gator, vägar, vattenledningar och annat ska byggas. När det är klart och sammanställt så kommer vi att upphandla en entreprenör. Förhoppningsvis kommer det kontraktet att vara klart i maj månad så att bygget sedan kan starta. Entreprenören kommer då att bygga gator, parker, vägar, en strandpromenaden längs kajen, gatan upp mot järnvägen samt parkering.

Under vintern har du möjlighet att promenera längs den norra delen av kattvikskajen då vi kommer att ploga och sanda en promenadstig. Under vintern kommer vi också att flytta den nuvarande parkeringen till grusplanen mot järnvägen och då också förbättra belysningen. Det kommer fortfarande att vara gratis parkering.