• Start
  • » Nyheter
  • » Satsning på infrastruktur och kollektivtrafik

Satsning på infrastruktur och kollektivtrafik

Publicerad den 7 januari 2019

Nu gör Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg en gemensam satsning på att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken i Hudiksvalls kommun och norra Hälsingland.

- En starkare kollektivtrafik ökar möjligheten att resa till och från arbete, bostad, service, fritid, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Detta medför ökade möjligheter för människor att bo kvar eller bosätta sig i Hudiksvalls kommun, ger ett större underlag för olika typer av service och handel. Det blir också enklare att välja ett hållbart resande.

Resenärerna kommer att märka att det blir tätare turer såväl dagtid som kvällar och helger bland annat på busslinjerna mellan Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal och Iggesund-Hudiksvall.

- Det här kommer att innebära en rejäl utökning både när det gäller stadstrafiken i Hudiksvall där trafikutbudet förbättras med tätare turer och den regionala kollektivtrafiken, säger Hållbarhetsnämndens ordförande Fredrik Åberg-Jönsson. Det är en viktig satsning för hela norra Hälsingland och den regionala utvecklingen.

För att den här satsningen ska bli möjlig behövs rakare, effektivare busslinjer genom staden. En viktig pusselbit är en ny centrumhållplats. Kommunen har tillsammans med Region Gävleborg och andra parter prövat flera olika alternativ för att hitta en plats för en ny centrumhållplats.

- Som en konsekvens av satsningen kommer vissa miljöer att förändras, bland annat bussterminalen och Skvallertorget i centrala Hudiksvall, säger Hans Gyllow, planeringschef i Hudiksvalls kommun. Några parkeringsplatser byggs om, flyttas eller upphör.

Särskilt gäller detta vid Bankgränd där ungefär en tredjedel av platserna kommer att ersättas i närheten. Förändringarna öppnar för nya pendlarparkeringar i direkt anslutning till järnvägsstationen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050