Svartsjuka är inte romantiskt. En kampanj i samarbete mellan Länstyrelserna, ungarelationer.se och Jämställdhetsmyndigheten.

Är du utsatt för våld?

Publicerad den 14 mars 2019

Är du under 20 år och utsatt för våld i en nära relation? Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, som genomförs är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och ungarelationer.se. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår under februari och mars månad.

Centrum mot våld i nära relationer

Inom kommunen finns en del som heter Centrum mot våld i nära relationer. Vår personal har spetskompetens inom behandling och våld i nära relationer. Dit kan du vända dig för stöd. Du får vara anonym. Det är kostnadsfritt och inga journaler förs. Personalen har tystnadsplikt.

- Vi vänder oss till dig som lever eller har levt i relation där du har varit utsatt för olika former av våld och till dig som utövar eller har utövat våld i nära relation. I år har vi ett särskilt fokus på att rikta oss till unga som utsäts för våld, säger Maria Lövgren verksamhetsansvarig Centrum mot våld i nära relationer.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050