• Start
  • » Nyheter
  • » Rengöring av vattenledningsnätet i Delsbo, Bjuråker och Friggesund

Rengöring av vattenledningsnätet i Delsbo, Bjuråker och Friggesund

Publicerad den 8 maj 2019

Vi kommer att påbörja rengöring av vattenledningsnätet i Delsbo, Bjuråker och Friggesund med vatten- och luftspolning från den 13 maj och några veckor framöver. Vi ber vi om överseende med eventuella olägenheter som kan uppstå.

Vi gör detta arbete för att säkerställa en god vattenkvalité i vårt ledningsnät.

Olägenheter som kan uppstå är missfärgning, luft i ledningarna och begränsad tillgång samt helt utan vatten i kortare perioder. I samband med spolningarna kommer klordoseringen att höjas vilket kan medföra lukt och smak.

Strax innan spolningen startar kommer vi att be dig stänga av vattnet vid mätaren. Mer information när detta ska ske lämnas senare.

Denna information skickas ut till hela området men berör naturligtvis inte dig som har eget vatten utan endast dig som har kommunalt vatten.

Mer information kommer att läggas i brevlådorna i god tid före varje område som berörs. Spolningen startar den 13 maj.

Frågor om arbetet besvaras på telefon: 070-658 04 86

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050