Badhusfrågan behöver utredas mer

Publicerad den 15 januari 2020

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade idag att föreslå nämnden att ta tillbaka beslutet om nedläggning av Hudikbadet.

- Anledningen är att jag som ny ordförande anser att ytterligare utredningar behövs innan nämnden kan fatta beslut, säger Gerd Olsson som sedan årsskiftet är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Dagens beslut handlar alltså om hur ärendet ska beredas, inte om badhusets framtid.

- Nu kommer vi tillsammans med berörda nämnder göra en fördjupad utredning av bland annat arbetsmiljö och lokalernas beskaffenhet, säger Gerd Olsson. Planen är att det ska vara klart innan sommaren.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050