Inställd elevresa till Polen

Publicerad den 9 mars 2020

Till följd av spridningen av coronaviruset Covid-19 beslutar lärandeförvaltningen att den planerade elevresan till Polen som skulle genomföras som en del av Toleransprojektet den 30 mars till den 3 april 2020 ställs in.

Beslutet fattas med hänsyn till alla elevers trygghet under den rådande situationen och osäkerheten kring coronavirusets fortsatta spridning.
Om möjligt kommer resan att genomföras tidigt under hösten 2020.

Har du frågor om coronaviruset?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050