Respektera beslutet om hemkarantän!

Publicerad den 18 mars 2020

Vi får rapporter om att det finns både elever och personal på Bromangymnasiet som inte respekterar smittskyddsläkarens beslut om hemkarantän.

- Jag vill verkligen inskärpa att det är oerhört viktigt att alla som var på Bromangymnasiet under tiden 9-12 mars inte vistas ute bland folk utan håller sig hemma till och med 30 mars, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Att smittskyddsläkaren i samråd med Folkhälsomyndigheten tog ett så drastiskt beslut grundar sig i en stark oro för att smittspridningen annars riskerar bli väldigt omfattande och snabb.

- Vi måste hjälpas åt att bromsa smittspridningen, säger Bengt Friberg. Om alltför många drabbas samtidigt kan konsekvensen bli att vården helt enkelt inte hinner med, därför är det faktiskt livsviktigt att alla respekterar hemkarantänen.

Har du frågor om coronaviruset?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050