• Start
  • » Nyheter
  • » Rutiner för att vårda brukare med luftvägsymptom eller feber
Person som sitter på en säng

Rutiner för att vårda brukare med luftvägsymptom eller feber

Publicerad den 20 mars 2020

Att skydda äldre och andra sårbara grupper är fokus i arbetet med corona-pandemin.

- För att hindra smittspridning bland våra äldre och sköra har vi som en proaktiv åtgärd beslutat att äldreomsorgens rutiner för smittsamma sjukdomar kompletterade med särskilda direktiv för pandemi ska tillämpas för vård och omsorg av personer med luftvägsymptom eller feber, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Beslutet är fattat i samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och smittskyddsläkare och innebär att bara avdelad personal vårdar personer med symptom och håller avstånd 2 meter till övriga brukare och personal.

Har du frågor om coronaviruset?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050