• Start
  • » Nyheter
  • » Beslut om förstärkt arbetsklädsel för att skydda de äldre

Beslut om förstärkt arbetsklädsel för att skydda de äldre

Publicerad den 10 juni 2020

Krisledningen har beslutat att förstärka arbetsklädseln för personal inom äldreomsorg och de enheter inom funktionsnedsättning som vårdar personer inom riskgrupper. Arbetsklädseln förstärks från och med fredag 12 juni med enkla munskydd eller visir för att minska risken att personal, som bär på smittan men ännu inte fått symtom, ska sprida smitta till äldre och sköra.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och eftersom de nu säger att enkla munskydd eller visir kan användas som en extraförsiktighetsåtgärd när övriga rekommendationer är uppfyllda, har vi fattat det här beslutet, säger krisledningsstabens ordförande Bengt Friberg. Vi ser att smittspridningen i samhället ökar här i vår kommun och mot bakgrund av det förstärker vi nu arbetsklädseln som en extra försiktighetsåtgärd.

- Enkla munskydd eller visir ska inte förväxlas med skyddsutrustning utan det är en extra försiktighetsåtgärd och ett sätt att förstärka arbetsklädseln, säger Bengt Friberg. Det ställs helt andra krav på skyddsutrustning för personal som vårdar brukare med symtom eller konstaterad covid-19. Då används klassificerade munskydd tillsammans med visir.

Även fortsättningsvis är de viktigaste åtgärderna för att minska risken att sprida smitta samt att undvika att själv bli smittad:

  • Följ de basala hygienrutinerna
  • Håll avstånd i alla situationer där det är möjligt
  • Personal som har symtom på smittsam sjukdom ska stanna hemma
  • Brukare med symtom ska isoleras i sitt hem och få sina insatser av utsedd personal

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050