Risk för vattenbrist

Publicerad den 24 juni 2020

Grundvattennivåerna är mycket under det normala i vårt område. Det innebär att det är risk för vattenbrist.

För att få en normal grundvattensituation behövs rejält med regn under de närmaste veckorna.

Har du egen brunn eller vatten via en vattenförening bör du vara uppmärksam på vattentillgången. Och alla behöver tänka på att hushålla med vattnet.

Grundvattennivåerna har sedan mitten av april sjunkit på grund av utebliven snösmältning och små nederbördsmängder. En relativt tidig grönska och stigande temperaturer minskar möjligheterna till grundvattenbildning.


Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050