• Start
  • » Nyheter
  • » Råd och stöd finns när familjen behöver hjälp

Råd och stöd finns när familjen behöver hjälp

Publicerad den 22 juli 2020

Det kan finnas tillfällen då du som förälder känner oro för ditt barn. Tillfällen då du upplever att du inte räcker till. Kanske uppstår det situationer med bråk och våld med vänner? Kanske gör coronapandemin att ni tär på er relation? Kanske ser du signaler på att ditt barn begår brott eller är på väg in i ett missbruk?

Känner du att ni behöver hjälp och vägledning kan du vända dig till oss på socialtjänsten för att göra en ansökan om stöd. Tillsammans med dig och din familj gör vi då en utredning för att ta reda på vilka behov ni har och vilken hjälp som skulle kunna vara möjlig.

Vårt mål är att stärka dig som förälder och vi strävar efter att jobba med förebyggande insatser. Vi vill kunna ge dig stöd i ett tidigt skede – innan problemen har blivit omfattande.

Du kan ringa oss via kommunens växel: 0650-190 00

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050