• Start
  • » Nyheter
  • » Fjärrundervisning på Bromangymnasiet
Fjärrundervisning på Bromangymnasiet.

Fjärrundervisning på Bromangymnasiet

Publicerad den 15 december 2020

Lärandenämnden fattade den 3 december beslut om fjärrundervisning för utbildningen på Bromangymnasiet och inom vuxenutbildningen. Beslutet för gymnasieskolan gäller till och med den 6 januari. Med anledning av den höga smittspridningstakten av Covid – 19 föreligger anledning att förlänga beslutet till att även gälla första veckan av vårterminen för att under den veckan ge krisledningen möjlighet att fatta nya beslut under då rådande omständigheter.

Beslut

Krisledningsnämndens ordförande beslutar

  • att förlänga tidigare beslut om att utbildning på Bromangymnasiet ska bedrivas som fjärrundervisning från och med den 7 januari till och med den 15 januari,
  • att tillåta undervisning på plats på Bromangymnasiet för eleverna på gymnasie­särskolan och i vissa yrkespraktiska moment,
  • att kunna bedriva undervisning på introduktionsprogrammen, för elever i behov av särskilt stöd och för elever som saknar uppkoppling på plats i skolans lokaler,
  • att ge möjlighet för elever att genomföra prov och examinationer i skolans lokaler om det bedöms absolut nödvändigt,
  • att tillåta arbetsplatsförlagt lärande, APL, att fortgå som planerat under förut­sättning att mottagande företag/organisation anser det vara möjligt.

Mikael Löthstam, Ordförande i krisledningsnämnden

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050