• Start
  • » Nyheter
  • » Naturreservat runt forsen i Nianåns utlopp
Sofieholmsforsens naturreservat.

Naturreservat runt forsen i Nianåns utlopp

Publicerad den 18 januari 2021

Kommunen har bildat ett naturreservat runt forsen i Nianåns utlopp och heter Sofieholmsforsens naturreservat. Naturreservatet utgörs framförallt av den åsträcka som återställdes 2017 efter att forsen varit reglerad av en kraftverksdamm i nästan hundra år.

Nu är det fritt fram för fisk att vandra upp från havet. Lek- och uppväxtområden för fisk har återställts i åfåran och här råder fiskeförbud.

Inom naturreservatet finns även en kulturhistoriskt intressant miljö med gamla kraftverksbyggnader, resterna av ångbåten Sveas motor med mera. Här finns även rastplatser att nyttja för medhavd matsäck.

Hur hittar jag dit?

Naturreservatet är tätortsnära och kan nås lätt efter en kort promenad från busshållsplats Snäckmorvägen efter linje 28.

Kom ihåg att visa hänsyn till djur och natur samt de närboende. Informationsskyltar och skyltar gällande naturreservatsgränsen kommer att komma upp under våren 2021.

Välkommen att besöka!

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050