• Start
  • » Nyheter
  • » Kommunen säkrar allmänhetens tillträde till stranden i Skålbo
Kartbild över området.

Kommunen säkrar allmänhetens tillträde till stranden i Skålbo

Publicerad den 4 mars 2021

Kommunen har uppmärksammat att det stängsel mellan samfällighetsområdet och en privat fastighet som ska finnas enligt detaljplanen inte har blivit uppfört. Detta kommer nu att åtgärdas.

Berörd ägare uppmanas också flytta den helikopter som stått parkerad i området.

Tanken är att området ska vara tillgängligt för allmänheten, t ex närboende och det rörliga friluftslivet. Genom kommunens åtgärder underlättas möjligheten att nå detta syfte. Omkringliggande fastighetsägare har fått information via brev.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050