Vattendroppe.

Vilket vatten rinner i din kran?

Publicerad den 26 april 2021

Vatten är livsviktigt. Här i vår del av världen har vi god tillgång till vatten av bra kvalitet. Hudiksvalls kommuns vatten- och avloppsavdelning producerar och levererar omkring tre miljoner kubikmeter dricksvatten varje år och renar omkring fyra miljoner kubikmeter avloppsvatten innan det återgår till naturen. Vi arbetar med vattnets kretslopp, med andra ord.

Vi har samlat de vanligaste frågorna om vatten och avlopp, till exempel:

  • Vilket vatten rinner i min kran?
  • Kan jag få meddelande om driftstörningar?
  • Jag ska göra ett nytt avlopp, vad ska jag börja med?
  • Jag har egen brunn, vem kan garantera vattenkvalitén?
  • Får jag tvätta bilen på min tomt?

Läs mer på

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050