• Start
  • » Nyheter
  • » Inbjudan till upphandlingsdialog för insatsen arbetsträning
(alt=””)

Inbjudan till upphandlingsdialog för insatsen arbetsträning

Publicerad den 7 juni 2021

Hudiksvall kommun, Arbetsliv och Försörjning kommer under hösten 2021 stärka upp insatsen arbetsträning för att fler människor som står långt ifrån arbetsmarknaden skall närma sig arbete.

Målet för personen som arbetstränar är att närma sig ett arbete. Detta sker genom att personen deltar i er verksamhet samtidigt som ni ger personen stöd och handledning.

Vi vill med anledning av detta bjuda in organisationer, föreningar och sociala företag, som finns inom den så kallade sociala ekonomin, till en upphandlingsdialog.

När är dialogen?

Tisdagen den 15 juni kl. 14.00 – 16.00 via Teams.

Innehåll för dialogen

  • Information kring upphandlingen om dess syfte och mål.
  • Diskussion utifrån presenterade tankar.
  • Upphandlingsteamet informerar om anbudsskola.

Anmäl dig

Anmälan skickas senast den 14 juni till:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050