Samarbete över programgränserna

Publicerad den 29 november 2017

Teknikprogrammet och HIT-programmet (Hudiksvalls industritekniska) samarbetar för att hjälpa Fordonsprogrammet med deras Hot Rod-projekt. Teknikeleverna fick en enkel skiss från eleverna på Fordonsprogrammet som de gjorde om till en CAD-modell. Sedan gjorde de en korrekt ritning som skrevs ut och skickades vidare till HIT-programmet. HIT-eleverna gjorde därefter delarna i deras verkstad som ska skickas till Fordonsprogrammet där bildelarna monteras.

 

 

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden