Drogfri och rökfri skola

Bromangymnasiet ska vara en drogfri skola. Ingen hantering eller användning av droger ska förekomma på skolan.

Rökfri skola

Rökning är inte bara skadligt i sig utan är också en inkörsport till andra droger. De flesta som börjar röka gör det i gymnasieåldern. Av omtanke är Bromangymnasiet en rökfri skola.

Bromangymansiets skolområde

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden