Boka grupprum på Cul

Cul

Du som studerar via CUL kan boka fysiska grupprum. Hur du bokar grupprummen skiljer sig åt beroende på om du studerar på Komvux och SFI eller högskola, universitet och yrkeshögskola.

Du som studerar mot högskola, universitet eller läser en yrkeshögskoleutbildning kan boka ett grupprum här:

Du som läser på Komvux och SFI kan boka grupprum vid norra entrén. Du bokar grupprummen via schemat på dörren.