Parkeringsförbudsområde

Hudiksvalls tätort är parkeringsreglerad med två områden, ett yttre datumparkeringsområde, samt ett inre parkeringsförbudsområde

Parkeringsförbudsområdestavlorna finns uppsatta på varje gata som medger tillfart till området inom centrala Hudiksvall. Inom parkeringsförbudsområdet gäller ständigt parkeringsförbud, om inget annat anges.

Inom området får du parkera endast på markerade parkeringsplatser, samt på gator som är uppskyltade med den blå-vita parkeringsskylten.

 Så här ser P-förbudsområdesmärket ut.

 

 

 

Förbudet gäller ända tills du passerat slutmärket. Efter det gäller datumparkeringsregeln.