Eld

Med värmen kommer ökad brandrisk

Länets räddningstjänster uppmanar till försiktighet. Värmen och att det är torrt i markerna ökar risken för bränder.

Det fina vädret håller i sig och de närmsta dagarna väntar högsommarvärme. Värmen i kombination med att det är torrt i markerna gör att risken för brand i skog och mark nu ökar.

Länets räddningstjänster och länsstyrelsen överväger därför eldningsförbud i hela länet. Beslut fattas till veckan, men redan nu uppmanar Norrhälsinge räddningstjänst till att hantera eld utomhus med stor försiktighet.