• Start
  • » Nyheter
  • » Beviljad ansökan om miljöinvestering för restaurering av våtmark
Myr

Beviljad ansökan om miljöinvestering för restaurering av våtmark

Publicerad den 4 mars 2021

Skogsstyrelsens har beviljat Hudiksvalls kommuns ansökan om miljöinvestering för restaurering av våtmark vid yttre Storviken.

Varför är det här viktigt?

- Våtmarker är multifunktionella och tillhandahåller många ekosystemtjänster som är viktiga för samhällsutvecklingen, säger Johan Andreasson som är Fiskevårdssamordnare i Hudiksvalls kommun. Det handlar om att de gynnar grundvattenbildning, skyddar vid torka, minskar översvämningsrisk, upprätthåller biologisk mångfald, minskar övergödning och minskar klimatpåverkan.

Vad är nästa steg?

- Vi jobbar kommunövergripande med detta och kommer inom de närmsta åren att restaurera stora arealer tidigare dikade myrar. Vi samarbetar med skogsbolag i kommunen för detta och ser även över kommunens eget markinnehav och dess behov av restaureringsåtgärder, säger Johan Andreasson.

Läs hela beslutet och bilagor

Miljöinvesteringen finansieras av stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut
EU-logga

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050