Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta och lära dig mycket om människor, vilka känslor och behov vi har och varför vi är olika.

Vad får jag lära mig på programmet?

Du lär dig om hälsa och om människokroppens uppbyggnad, hur den fungerar, olika sjukdomar och funktionshinder. En stor del av utbildningen handlar om hur du på bästa sätt bemöter andra människor så att de mår bra och blir förstådda.

Grunden för all undervisning är att du ska få en helhetssyn på människan och förståelsen av livsstilens betydelse för hälsan. All vård och omsorg bygger på respekt för andra människor. Du får praktiska kunskaper i vårt metodrum. Där tränar vi olika omvårdnadsmoment i till exempel sårvård, lyftteknik, personlig hygien och venprovtagning.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du får 18 veckors arbetsplatsförlagd utbildning inom äldreomsorg, sjukhus, rehabilitering, gruppboenden mm, vilket ger värdefulla erfarenheter inför framtiden. Du har även möjlighet att göra praktik i annat EU-land.

Vård och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet certifierades 2005 av vård- och omsorgscollege Gävleborg. Det innebär att gymnasium- och vuxenutbildning samarbetar med arbetsgivarna inom det offentliga och den privata sektorn. Tillsammans formar vi relevanta utbildningar, som ska ge dig som elev en utbildning som grundar sig på de verkliga behoven som finns på arbetsplatserna.

Trainee-år

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner erbjuder dig även ett fjärde läsår, ett trainee-år med 12 månaders anställning med avtalsenlig lön och en halv utbildningsdag per månad. Under detta år ges du också möjlighet till körkortsstipendium upp till 10.000 kronor.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård på till exempel sjukhus, vårdcentraler och hemsjukvård, eller inom socialtjänsten med hemtjänst, psykiatri, äldreomsorg och funktionshinder. Behovet av personal inom privat och offentlig sektor beräknas vara stort framöver och du får goda möjligheter till ett arbete efter utbildningen.

Det anordnas även påbyggnadsutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar för undersköterskor som leder till fördjupning och specialisering som hudterapeut, rehabiliteringsassistent, steriltekniker med mera.

Kan jag få högskolebehörighet?

Du kan få högskolebehörighet om du väljer till kurser i svenska och engelska inom det individuella valet eller inom programfördjupningen. Bra att veta är att detta inte är möjligt om du går en idrottsutbildning.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen


600p

Engelska 5 

100

Historia 1a1 

50

Idrott och hälsa 1 

100 

Matematik 1a 

100

Naturkunskap 1a1 

 50 

Religionskunskap 1 

 50

Samhällskunskap 1a1 

 50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

 100Programgemensamma ämnen

 1100p

Etik och människans livsvillkor

 100

Hälsopedagogik 

 100

Medicin 1

 150

Psykatri 1 

 100

Psykologi 1 

 50

Samhällskunskap 1a2 

 50

Specialpedagogik 1 

 100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 

 100

Vård- och omsorgsarbete 1 

 200

Vård- och omsorgsarbete 2

 150Individuellt val 

 200pGymnasiearbete 

 100pAPL (arbetsförlagt lärande) 

 390pProgramfördjupningar (exempel) 

 500p

Matematik 2/Specialpedagogik 2, Akutsjukvård/Barnsjukvård, Demensvård 100p, Idrott & hälsa 2,


Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till Inför gymnasievalet - Besök ett gymnasieprogram för en dag
Bildlänk till Möjlighet till grundläggande behörighet
Bildlänk till Vård- och omsorgscollege Gävleborg

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden