Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionhindersfrågor har en rådgivande funktion. De svarar på remisser, ser över, tar upp och driver principiella frågor som för funktionshinder och funktionsnedsättning.

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för människor med funktionsnedsättning, kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Rådet har representanter från sjutton handikapporganisationer, fyra politiker utsedda av kommunstyrelsen.

Protokoll för Rådet för funktionshindersfrågor

Handikapporganisationernas ledamöter i Rådet för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2019-2022.

Ledamöter

 • Elisabeth Ericson, Funktionsrätt
 • Karin Eriksson, Funktionsrätt
 • Anders Noreliusson, Attention
 • Åsa Nordin, Bröstcancerföreningen Maria
 • Gunilla Gustin-Skoglund, DHR
 • Elisabeth Nilsson, FUB
 • Bo Normand, Hjärt-Lung
 • Jenny Norell, HRF
 • Peter Andersson, NEURO
 • Laila Sigvardssson, Diabetes
 • Ingrid Rundgren, PSO
 • Camilla Andresen, Reumatiker
 • Annelie Frohm, RBU
 • Sune Persson, Demens
 • Elvy Wallin, Schizofreni

Kommunstyrelsens och social- omsorgsnämndens ledamöter och ersättare i Rådet för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2019-2022.

Ledamöter

 • Jonas Holm (M), ordförande
 • Karin Hansson (C)
 • Alf Norberg (V)
 • Birgitta Medin (M)
 • Henrik Persson (S)