I Ur och Skur förskola

Förskolan I ur och skur är belägen nedanför en grässlänt och ovanpå den växer det träd. På skolgården finns en lekplats och träbänkar och bord där barn och vuxna kan sitta.

Denna förskola är kvalitetscertifierad genom Qualis

Kvalitetscertifierad förskola

I Ur och Skur förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Förskolan genomförde en extern kvalitetsgranskning och uppfyller villkoren för certifiering.

Läs Qualis granskningsrapport som beskriver förskolans kvalitet inom elva områden:

Om vår förskola

Förskolan är en certifierad förskola I Ur och Skur med utbildade ledare som är medlemmar i friluftsfrämjandet.

Förskolan ligger i Idenors villaområde med närhet till skogen och gångavstånd till havet. Gården är kuperad med många spännande miljöer. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet, barn behöver träd, pinnar, kottar och ytor för att kunna springa, leka och gömma sig.

Vår gård gränsar till skogen där vi vistas mycket med våra grupper Skogsmulle 4-5 år, Skogsknytte 3-4 år, Skogsknopp 2-3 år och Skogsfrön 1-2 år.

I möjligaste mån äter vi lunch och mellanmål ute och de barn som sover gör det under tak i sovlådor.

I Ur och Skur förskola samarbetar med Håstaby förskola och Skogsgläntans förskola genom att skapa mötesplatser mellan personalen som ger dem möjlighet att berika varandra och varandras verksamheter.

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), Skollagen, Allmänna råd för förskolan, Barnkonvention, vår egen framtagna verksamhetsidé, lärandeförvaltningens verksamhetsidé och vår vision ligger till grund för vår verksamhet.

Vår vision

Pesonalen utgår från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar Medupptäckande, Medundersökande, Medupplevande och Medagerande tillsammans med barnen.

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund är att verksamheten ska sträva efter att varje barn ska:

  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en natur känsla
  • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
  • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
  • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Jag kan, jag vill, jag vågar!

Lärandeförvaltningens verksamhetsidé genomsyrar alla dess verksamheter:
Barn, unga och vuxna ska känna ”Jag kan, jag vill, jag vågar!” och är grunden i vårt arbete och bygger på vår tro på det kompetenta barnet.

Alla ska få uppleva att lyckas och göra framsteg. Att genom egna medvetna aktiva val utvecklas och bli det bästa vi kan bli.

Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en viktig del i vår verksamhet. För att sträva mot dessa mål arbetar vi systematiskt med Grön flagg som är ett miljöarbete med syfte att öka barnens medvetenhet om hållbar utveckling. Vi har valt tre prioriterade områden i vår handlingsplan att arbeta utifrån och dessa mål är återanvändning, vänskap och nedskräpning.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som hjälper oss att se barnens olika sätt att förstå och utforska omvärlden. Den hjälper oss att se de lärprocesser som barnen befinner sig i. Dokumentationen ger oss också möjlighet att omforma, förändra och utveckla vårt pedagogiska arbete i vår verksamhet. Barnen är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen och den bygger på att vi är närvarande, nyfikna, lyhörda och engagerad personal.

Avdelningar

  • Stubben 1-3 år
  • Stenen 3-5 år