Vesslans förskola

Vesslans förskola i Bjuråker. Byggnaderna är orangebruna med vita knutar, de matchar trädens höstfärgade blad som står bredvid skolan. På skolgården finns flera små buskar och en lekplats.

Denna förskola är kvalitetscertifierad genom Qualis

Kvalitetscertifierad förskola

Vesslans förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem.

Läs Qualis granskningsrapport som beskriver förskolans kvalitet inom elva områden

Om vår förskola

Vesslans förskola ligger i Friggesund, med närhet till skola, bibliotek och idrottshall. Förskolan har skog och mark inom gångavstånd och barn och personal vistas dagligen utomhus.

Förskolan har naturen helt nära och gör ofta promenader i närområdet. Vi besöker också "skolskogen" regelbundet där vi ibland lagar vår lunch.

Tomten runt förskolan är en stor naturtomt, med ett litet skogsparti, kullar och fina lekytor.

Här finns klätterställning, sandlåda, lekstuga och asfalterad väg för cykling. Möjlighet finns för de minsta barnen att leka på sin sida av tomten där det är anpassat för de yngre.

Förskolan har tre hemvister där alla barn har sin egen hylla och hänger upp sina kläder. Men alla barn använder hela förskolans lär- och lekmiljöer.

Vi utgår från vår barnsyn, att alla barn är kompetenta och tillsammans med barnen formar vi verksamheten utifrån deras intressen och nyfikenhet.

Vår vision

Jag kan, jag vill, jag vågar är grunden i vårt arbete och bygger på vår tro på det kompetenta barnet.

Fokus på Vesslans förskola är Alla barns bästa, där lust att lära i en trygg miljö är grundpelarna i verksamheten. Förskolan lägger stor vikt vid innehållet i dagsrutinerna, där hälsa och god omsorg är vägledande.

Förskolans verksamhet bygger på:

  • Läroplan för förskolan (ny reviderad 2011).
  • Demokrati, allas lika värde.
  • Barns inflytande, teman utvecklas från barnens initiativ och barnen är aktivt delaktiga i förskolans verksamhet

Förskolan jobbar med så kallade tvärgrupper, då barnen är indelade i åldersgrupper.

Varje avdelning har utedagar, när de gör utflykter. Att vistas, lära och upptäcka i naturen är tongivande i förskolan.

Vi jobbar med praxisljud för att stärka barns språkutveckling.

Ett föräldramöte anordnas varje höst. Vi har återkommande föräldrasamtal, samt en barn-föräldradag, som tradition varje försommar.

Ett föräldraråd har startats, där familjer kommer att ha mera nära samverkan om förskolans verksamhet.

Vi har intervjuer med barnen, då de kan berätta hur de trivs och vad de tycker är roligt.

Organisation

Förskolans organisation bygger på samverkan, kommunikation och nära dialog med föräldrarna.

Avdelningar

  • Lejonkulan, 1-3 år
  • Tallkotten, 1-3 år
  • Ekorren, 4-5 år