Svågadalens förskola

Svågadalens förskola ligger på en idyllisk plats med stora gräsmattor och träd runt förskolan som ger skugga. På skolgården finns en lekplats som är inhägnat av ett svartmålat staket.

Svågadalens förskola har för närvarande en avdelning, Igelkotten, med 19 barn i åldrarna 1-5 år. Här jobbar vi i stora, ljusa lokaler med gott om plats för lek och skapande i olika former. Vi har en stor utegård som erbjuder pulkbacke, grillplats och en asfalterad slinga för cykelturer. I vårt närområde finns skogen, skidspår, skridskobana och en jordbruksnära miljö med kor, hästar, får och höns inpå knuten.

Svågagården, där våra lokaler finns, rymmer också Svågadalens skola åk F-6, fritidshem, idrottshall, bibliotek och Folkets Hus restaurang där vi får vår lunch från. Det blir en trygg övergång mellan förskola och förskoleklass, då våra lokaler angränsar till skolan och förskolan samarbetar med fritidshemmet vid öppningar och stängningar.

Vi strävar efter att utforma utmanande lärmiljöer som inspirerar barnens nyfikenhet, kreativitet, fantasi och lust att lära. Vi vill att verksamheten på förskolan ska ge barnen positiva och lustfyllda erfarenheter och upplevelser av språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi anser att leken är det viktigaste verktyget för barnets utveckling så den ger vi stort utrymme, både inne och ute.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra och följa barnens utveckling och lärande. Barnen är delaktiga i att dokumentera och reflektera över sina upptäckter och nya erfarenheter vilket gör att de får syn på och blir medvetna om sitt eget lärande.

Dokument

Ett kollage med två bilder som visar vad barnen har gjort på förskolan. Röda svampar med svarta prickar och björkar i bakgrunden, teckningar och ett träd som fungerar som en förvaringsplats för diverse saker.